Jennifer Harden

Contact

416-369-7800

Email jharden@dalelessmann.com

教育背景

  • J. D.,Osgoode Hall法学院,约克大学
  • 荣誉。学士学位多伦多大学圣迈克尔大学高分辨率学院
  • J. D.,Osgoode Hall fǎ xuéyuàn, yuēkè dàxué
  • róngyù. Xuéshì xuéwèi duōlúnduō dàxué shèng màikè'ěr dàxué gāo fēnbiàn lǜ xuéyuàn

业务领域介绍

Jennifer是Dale&Lessmann LLP的助理。她的业务领域包括公司法和商法,私人公司法和特许经营。詹妮弗于2017年加入该公司担任暑期学生,并于2018年作为学生加入该公司。

专业资质、协会与荣誉

  • 入读安大略省律师协会(安大略省法律协会),2019年
  • 加拿大律师协会